Małopolski Pociąg do Kariery - znaczenie portfolio zawodowego

Jeśli, chcesz rzetelnie przygotować się do podjęcia nowej pracy i stworzyć dobre portfolio zawodowe, skontaktuj się z doradcą Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

Pamiętaj, że warto się wyróżnić oraz dać zapamiętać potencjalnemu pracodawcy. Taką możliwość da Ci przygotowanie portfolio zawodowego. Po rozpoznaniu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, doradca zawodowy WUP może pomóc stworzyć Ci portfolio, w którym zostanie zamieszczone wszystko to, co świadczy o posiadanych kompetencjach, np. dokumenty (w tym certyfikaty, zaświadczenia, kwalifikacje), próbki pracy, zdjęcia,
filmy, prezentacje albo referencje.

Oprócz dotychczasowego dorobku, przyszły pracodawca będzie miał możliwość poznać Twój potencjał, oraz Twoje możliwości w perspektywie czasu. Forma portfolio może być różna: teczka do zbierania papierowych dokumentów, tabelka w pliku Excel z
dowodami przypisanymi do poszczególnych kompetencji (zidentyfikowanych i nazwanym podczas bilansu kariery),
stworzone w aplikacji czy też folder w chmurze.

Ważne jest, aby forma zidentyfikowanych w trakcie bilansu dowodów była wygodna dla klienta. Bez wątpienia jest to wyróżnik na obecnym, konkurencyjnym rynku pracy.

Więcej informacji na stronie: www.kierunek.pociagdokariery.pl

#EGM2021