Uprzejmie informuję, że w dniu  05 października br. /.tj: wtorek/ o godz. 8.30  

w sali obrad Urzędu Gminy w Jordanowie, ul. Mickiewicza 3, 34 -240 Jordanów

odbędzie się posiedzenie


wspólne Komisji Rady Gminy Jordanów

Tematyka posiedzenia:


1. Omówienie propozycji zamiany działek w miejscowości Naprawa.  

2. Opiniowanie stawek podatkowych oraz zwolnień podatkowych na rok 2022.

3. Sprawy bieżące – opiniowanie pism i projektów uchwał. Przewodniczący        

Rady Gminy Jordanów    

Daniel Mirek