Dostrzegasz w swoim otoczeniu seniorów bezinteresownie działających na rzecz innych?” Wspierających środkowo lokalne, zachwycających otoczenie wigorem i aktywnością? Chciałbyś, żeby zostali wyróżnieni tytułem seniorki lub seniora roku, i aby o tych niezwykłych osobach dowiedziała się cała Małopolska? Już dziś zgłoś ich do udziału w XV Małopolskim Plebiscycie „Poza stereotypem – Seniorka i Senior Roku”!


Tak, jak w poprzednich latach zgłoszone mogą zostać aktywne osoby starsze (60+) z terenu województwa małopolskiego, angażujące się w życie społeczności lokalnej, wspierające otoczenie swoim doświadczeniem, osoby nieszablonowe, które rozwijają swoje pasje i spełniają marzenia.


Osoby, które mogą być zgłaszane do udziału w plebiscycie powinny:

  • być liderami społeczności lokalnej,
  • aktywnie działać w organizacji pozarządowej, klubie seniora, uniwersytecie trzeciego wieku, grupie nieformalnej itp.,
  • bezinteresownie angażować się w pomoc innym,
  • udowodnić, że można działać z pasją.

Kandydat musi także mieszkać w województwie małopolskim oraz mieć ukończone 60 lat.


Kandydatki i kandydaci mogą być zgłaszani przez organizacje pozarządowe, podmioty kościelne, jednostki pomocy społecznej, instytucje kultury, administrację publiczną, osoby fizyczne.


Termin przesyłania zgłoszeń upływa 18 października 2021 roku, o godz. 12:00.


Szczegółowe informacje dostępne są tutajźródło: malopolska.pl