Wójt Gminy Jordanów ogłasza możliwość składania wniosków dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego do dnia 10 listopada 2021 z miejscowości Osielec i Łętownia. Wnioski należy składać w formie pisemnej na dziennik podawczy Urzędu Gminy Jordanów lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: urzad@gmina-jordanow.pl . Więcej informacji w zakładce planowanie przestrzenne.