Gmina Jordanów prowadzi swój program dotacji na zmianę starego kotła na nowy dla
właścicieli budynków mieszkalnych, w ramach zadań określonych w Planie Gospodarki
Niskoemisyjnej, polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie
stałym na ogrzewanie proekologiczne w ramach ograniczenia niskiej emisji. 

Program ten został wprowadzony w 2021 roku i od daty jego obowiązywania – miesiąca
czerwca zostało łącznie złożonych 39 deklaracji dot. wymiany starych kotłów na nowe

proekologiczne.

Złożone deklaracje dotyczyły wymiany starego kotła na:
- kotły na biomasę – łącznie 22 szt.
- kotły gazowe – łącznie 9 szt.

- pompy ciepła – łącznie 8 szt.

Kilka deklaracji nie zostało zakwalifikowanych do programu ze względu na klasę
posiadanego kotła do wymiany - spełniały już wymagania 3 klasy PN-EN 303-53
i w związku z tym nie były kotłami pozaklasowymi.

W związku ze złą jakością powietrza w okresie grzewczym oraz wymaganiami
prawnymi (uchwałą antysmogową) zachęcamy właścicieli budynków do niezwłocznej
wymiany starego, pozaklasowego kotła, na nowy kocioł spełniający określone warunki
(kotły na paliwa stałe muszą spełniać wymogi ekoprojektu i 5 klasy PN-EN 303-53).
Należy dodać, że tzw. uchwała antysmogowa dla Małopolski w pierwszej kolejności
wprowadza obowiązek wymiany kotłów pozaklasowych, które można eksploatować do końca
2022 roku. Więcej informacji nt. uchwały antysmogowej dla Małopolski dostępnych jest na
stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

Dotacja z gminnego programu przysługuje jednorazowo właścicielowi budynku
mieszkalnego, jednorodzinnego i dotyczy wymiany starego, pozaklasowego źródła ciepła
na nowe – kotły gazowe kondensacyjne, kotły olejowe, kotły na biomasę spełniające
normy wyznaczone w unijnych rozporządzeniach w sprawie ekoprojektu
oraz spełniające wymogi klasy 5 wg PN-EN 303-5:2012, systemy ogrzewania
elektrycznego, pompy ciepła powietrzne, pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub
wody. 

W przypadku zakupu i montażu kotła zgazowującego drewno w którym można spalać suche
(o wilgotności poniżej 20 %) szczapy drewna, należy przewidzieć również zakup i montaż
zbiornika buforowego o odpowiedniej pojemności, który jest niezbędny do prawidłowej pracy
takiego kotła.

Wysokość dotacji uzależniona jest od powierzchni użytkowej budynku/lokalu
mieszkalnego wykazywanej w deklaracji na podatek od nieruchomości, która wynosi do:
- 3 500,00 zł – dla budynków lub lokali o powierzchni użytkowej do 70 m 2 ,
- 5 000,00 zł – dla budynków lub lokali o powierzchni użytkowej powyżej 70 m 2 ,
i nie więcej niż 50 % faktycznie poniesionych kosztów zakupu i montażu nowego
źródła ciepła.

Więcej informacji o programie wraz z drukiem deklaracji i regulaminem dostępne są na
stronie internetowej Gminy Jordanów (https://gmina-jordanow.pl/dla-

Poniżej wybrane zdjęcia zamontowanych nowych kotłów na biomasę (pellet),

współfinansowanych z gminnego programu w 2021r.