Prestiżowe wyróżnienie i wyjątkowa promocja małopolskich artystów – startuje Małopolska Nagroda Twórczości, nowa nagroda fundowana przez samorząd Województwa Małopolskiego, której pula wynosi 80 tys. zł.


Artyści, twórcy i animatorzy kultury z Małopolski, którzy mogą się pochwalić znaczącymi osiągnięciami mają możliwość uzyskać nową nagrodę, którą ustanowił samorząd Województwa Małopolskiego. Na zwycięzców czeka pula nagród w wysokości 80 000 zł zarezerwowanych w budżecie województwa. Nabór wniosków trwa do 30 listopada 2021 r.


Małopolska Nagroda Twórczości to nagroda dla kreatywnych Małopolan, pełnych pomysłów i twórczej energii. Podkreślić należy, że o nową nagrodę mogą walczyć również animatorzy kultury, dla których wcześniej nie było specjalnego wyróżnienia. Samorząd województwa dostrzegł tę potrzebę i otwiera możliwość ubiegania się o Nagrodę tym, którzy niejednokrotnie inspirują lokalne społeczności do działań artystycznych.


Małopolska Nagroda Twórczości przyznana będzie na podstawie oceny całokształtu działalności lub niekwestionowanych osiągnięć w szczególności za:


- uzyskanie dyplomu laureata na festiwalach, przeglądach, konkursach o zasięgu krajowym lub międzynarodowym,

- realizację wartościowych przedsięwzięć pod względem artystycznym lub kulturalnym.Kandydatów do Nagrody mogą zgłaszać:


- Zarząd Województwa Małopolskiego,

- Komisja Kultury Sejmiku Województwa Małopolskiego,

- instytucje kultury zarejestrowane i prowadzące działalność na terenie województwa małopolskiego,

- stowarzyszenia twórcze i artystyczne zarejestrowane i prowadzące działalność na terenie województwa małopolskiego,

- szkoły i uczelnie wyższe zarejestrowane i prowadzące działalność na terenie województwa małopolskiego,

- jednostki samorządu terytorialnego Województwa Małopolskiego.


Wyboru laureatów, w maksymalnej liczbie 8 nagrodzonych, dokona Zarząd Województwa Małopolskiego w drodze uchwały, po uzyskaniu rekomendacji Kapituły Nagrody i ustali każdorazowo wysokość nagród dla poszczególnych laureatów.


Laureaci podczas uroczystej gali finałowej, która odbędzie się w Teatrze im. Juliusza Słowackiego, oprócz nagrody finansowej odbiorą z rąk przedstawicieli Zarządu Województwa Małopolskiego pamiątkową statuetkę oraz dyplom


Szczegóły dotyczące Małopolskiej Nagrody Twórczości wraz ze wzorem wniosku znajdują się pod linkiem https://bip.malopolska.pl/umwm,a,2010990,nagroda-wojewodztwa-malopolskiego-pn-malopolska-nagroda-tworczosci.html

źródło: malopolska.pl