Uprzejmie informuję, że w dniu  26 listopada br. /.tj: piątek/ o godz. 8.30  

w sali obrad Urzędu Gminy w Jordanowie, ul. Mickiewicza 3, 34 -240 Jordanów

odbędzie się posiedzenie


wspólne Komisji Rady Gminy Jordanów


Tematyka posiedzenia:

1. Opiniowanie pism dot. użytkowania wieczystego działek.

2. Omówienie propozycji zamiany działek w miejscowości Naprawa.

3. Opiniowanie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Jordanów na 2022 rok.

4. Omówienie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

5. Opiniowanie projektów uchwał dotyczących repatriantów oraz Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

6. Sprawy bieżące. Przewodniczący        

Rady Gminy Jordanów    

Daniel Mirek