Zespół Szkolno Przedszkolny w Naprawie w ostatnich latach zyskał nowe oblicze. W tym roku uwaga skupiła się na generalnym remoncie łazienki przedszkolnej. Inwestycja o wartości 35 tysięcy złotych została pokryta ze środków własnych.


To jednak tylko zalążek działań, które w ostatnim czasie zostały wykonane w naprawskim ZSP. W 2020 roku kompleksowo wyposażono stołówkę szkolną. 


Na realizację tego zadania udało się pozyskać środki z rządowego programu "Posiłek w domu i w szkole" w kwocie 80.000 zł, a 20.000 stanowił wkład własny gminy.


W ramach zadania zakupiono wiele urządzeń kuchennych tj. patelnie elektryczne, piec konwekcyjny, kocioł elektryczny, taboret gazowy, zmywarkę itp. 


Zyskała również sama jadalnia doposażona o krzesła, meble, akcesoria i zastawę stołową.


Jedną z największych inwestycji, był jednak remont wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ZSP w Naprawie. W 2019 roku zmodernizowano kompleks, realizując między innymi działanie takie jak budowa bieżni rekreacyjnej wraz z budową obiektów małej architektury. Remontowi podlegała istniejąca płyta boiska sportowego z nawierzchnią asfaltową, na której wykonano nową - bezpieczną nawierzchnię poliuretanową dwuwarstwową.Boisko wielofunkcyjne służy teraz dopiłki ręcznej, piłki siatkowej, koszykówki i tenisa ziemnego. Całość inwestycji objęła również budowę bieżni rekreacyjnej trzytorowej oraz powiększenie piaskownicy umożliwiającej uprawianie skoku w dal.


Całkowity koszt remontu wyniósł 212 tysięcy złotych. Został on pokryty z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w kwocie niespełna 133 tysięcy. Pozostałą część uzupełniono ze środków własnych gminy Jordanów.