Przewodniczący  Rady  Gminy

zwołuje

XXIX  SESJĘ  RADY  GMINY  JORDANÓW

Proponowany porządek  obrad:


 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Rady Gminy Jordanów.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał Rady Gminy.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Wystąpienia mieszkańców i zaproszonych gości.
 7. Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Jordanów na 2021 rok.
 8. Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jordanów na lata 2021 – 2028.
 9. Uchwała Budżetowa Gminy Jordanów na rok 2022.
 10. Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jordanów na lata 2022-2030.
 11. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Jordanów oraz planów pracy stałych komisji Rady Gminy Jordanów na 2022 rok.
 12. Wnioski i oświadczenia radnych.
 13. Zakończenie.

SESJA  odbędzie się w dniu 29 grudnia br. /tj: środa/

w sali obrad Urzędu Gminy w Jordanowie o godz. 10.00


Przewodniczący         

Rady Gminy Jordanów    

Daniel Mirek