Ostrzeżenie 1 stopnia o zanieczyszczeniu powietrza dla m.in. powiatu suskiego.
Ostrzeżenie o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 ze względu na
zwiększoną emisję zanieczyszczeń oraz niekorzystne warunki meteorologiczne obowiązuje w dniu 16.02.2021 od godz. 06.00 do 24.00.