Ostrzeżenie 1 stopnia o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 ze względu na zwiększoną emisję zanieczyszczeń oraz niekorzystne warunki meteorologiczne dla m.in. powiatu suskiego obowiązuje w dniu 10.02.2021 (środa) od godz. 06.00 do 24.00.