Uwzględnione zostały starania włodarzy naszego regionu i już niedługo gmina Jordanów otrzyma ponad dwa miliony dwieście tysięcy złotych. Skorzystają na tym wszyscy, a to za sprawą celu, na który dofinansowanie zostanie spożytkowane. 


Pieniądze posłużą do wyremontowania siedziby Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Promocji w Osielcu. Dzięki temu dzieci będą mogły realizować swoje pasje i spędzać czas wolny w bardziej komfortowych warunkach. 


Całą kwotę udało się pozyskać z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. O sukcesie poinformowali dziś w Osielcu posłowie Filip Kaczyński i Rafał Bochenek oraz wójt gminy Jordanów - Artur Kudzia.