W ostatnich tygodniach wójt Gminy Jordanów wydał kilka zarządzeń, które w znaczący sposób przyczynią się do rozwoju sportu młodzieżowego w naszym regionie. Do kilku klubów sportowych, stowarzyszeń i hufców trafi łącznie aż 80 tysięcy złotych. Ponadto kolejne 52 tysiące zostaną przekazane na profilaktykę walki z alkoholizmem, a jednym z narzędzi ma być właśnie sport. Ma temu służyć m.in. prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz organizowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu. Z części programów skorzystają również dorośli.