Na terenie Gminy Jordanów funkcjonuje kilka kół łowieckich. W najbliższym czasie na łamach naszej strony internetowej przyjrzymy się dokładnie działalności każdego z nich. Dziś prezentujemy wstępne i ogólne informacje.


Poszczególne koła łowieckie prowadzą gospodarkę łowiecką na dzierżawionym przez siebie obwodzie łowieckim, zgodnie z prawem łowieckim, oraz zatwierdzonymi planami łowieckimi. W każdym kole funkcjonuje kilkunastu myśliwych.

Na terenie Gminy Jordanów funkcjonuje łącznie sześć kół łowieckich takich jak:

Koło Łowieckie "Knieja" 

Koło Łowieckie "Jeleń" 

Koło Łowieckie "Szarak" 

Koło Łowieckie "Bystra" 

Koło Łowickie "Luboń" 

Koło Łowickie "Bór"


Celem łowiectwa jest:

1) ochrona, zachowanie różnorodności i gospodarowanie populacjami zwierząt łownych;
2) ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego na rzecz poprawy warunków bytowania zwierzyny;
3) uzyskiwanie możliwie wysokiej kondycji osobniczej i jakości trofeów oraz właściwej liczebności populacji poszczególnych gatunków zwierzyny przy zachowaniu równowagi środowiska przyrodniczego;

4) spełnianie potrzeb społecznych w zakresie uprawiania myślistwa, kultywowania tradycji oraz krzewienia etyki i kultury łowieckiej.