Gmina Jordanów otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na realizację projektu "Umiem Pływać". Projekt finansowany jest częściowo ze środków własnych oraz z dotacji. Skierowany jest on do uczniów klas I-III szkoły podstawowej. Realizacja zadania rozpocznie się we wrześniu 2021 roku a zakończy w grudniu tegoż roku. W zajęciach weźmie udział 90 uczniów z pięciu szkół prowadzonych przez Gminę Jordanów.