Wojewoda Małopolski zawiadamia, o wydaniu 23 marca 2021 r. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak sprawy: WI-IV.746.1.3.2021), dla inwestycji pn.: Rozbiórka istniejących obiektów inżynieryjnych i budowa nowych na linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka –

Chabówka w następujących lokalizacjach:
- od km około 16,475 do km około 16,515 przepust w km 16,495;
- od km około 20,039 do km około 20,079 przepust w km 20,059;
- od km około 21,641 do km około 21,681 przepust w km 21,661;

- od km około 23,200 do km około 23,240 przepust w km 23,220;

- od km około 23,794 do km około 23,834 przepust w km 23,814;
- od km około 24,063 do km około 24,103 przepust w km 24,083;
- od km około 24,791 do km około 24,831 przepust w km 24,811;
- od km około 28,181 do km około 28,221 przepust w km 28,201;

Rozbudowa istniejącego mostu kolejowego na linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka –
Chabówka:
- od km około 20,776 do km około 20,816 most w km 20,796;
wykonywanych w ramach zadania: Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.:
"Prace na odcinku linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka" realizowanego w
ramach zadania: "Prace na liniach kolejowych 97, 98, 99 na odcinku Skawina - Sucha
Beskidzka – Chabówka – Zakopane"; na działkach:

powiat suski:
8453/9 obr. 0003 Osielec, jedn. ewid. gm. Jordanów;
5279/1, 5280 obr. 0001 Bystra Podhalańska, jedn. ewid. Bystra Sidzina;
4247 obr. 0004 Toporzysko, jedn. ewid. gm. Jordanów;
5536/1, 5566/8 obr. 0001 Jordanów, jedn. ewid. Jordanów;

powiat nowotarski: 
7112/1 obr. 0008 Skawa, jedn. ewid. Raba Wyżna oraz nadaniu ww.
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na podstawie art. 108 § 1
ustawy Kodeks postępowania administracyjnego rygoru natychmiastowej
wykonalności - na wniosek inwestora tj.: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74,
03-734 Warszawa), którego reprezentują Pani Krystyna Obajtek-Zajdel, Pani Małgorzata
Miłek i Pani Katarzyna Głodek (PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji
Inwestycji Region Południowy, Pl. Matejki 12, 31-154 Kraków) – złożony 18 stycznia r.,
uzupełnionego 22 lutego 2021 r.

Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z pełną treścią decyzji oraz aktami sprawy
(powołując się na znak sprawy: WI-IV.746.1.3.2021) w Wydziale Infrastruktury Małopolskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, ul. Basztowa 22, wyłącznie po wcześniejszym
umówieniu telefonicznym pod nr tel. 12 39 21 418 lub drogą elektroniczną:
wi@malopolska.uw.gov.pl.

W związku z ogłoszeniem na obszarze RP stanu epidemii związanego
z pandemią COVID-19 zostało wydane zarządzenie Wojewody Małopolskiego
w sprawie zaprzestania bezpośredniej obsługi interesantów w Małopolskim Urzędzie
Wojewódzkim w Krakowie (we wszystkich budynkach urzędu).
Wobec powyższego w celu uzyskania dodatkowych informacji proszę o kontakt

telefoniczny.