Uprzejmie informuję, że w dniu 22 kwietnia br. /.tj: czwartek/ o godz. 8.30

w sali obrad Urzędu Gminy w Jordanowie, ul. Mickiewicza 3, 34 -240 Jordanów

odbędzie się posiedzenie

wspólne Komisji Rady Gminy JordanówTematyka posiedzenia:

1. Informacja na temat przystąpienia do modernizacji ewidencji gruntów i budynków w

miejscowości Toporzysko.

2. Informacja na temat działalności Spółki Komunalnej Skawa – Jordanów za 2020 rok

(w zakresie odbioru odpadów komunalnych, działalności wodociągów, oczyszczalni

ścieków i kanalizacji).

3. Opiniowanie zmian w budżecie Gminy Jordanów na 2021 rok.

4. Sprawy bieżące – opiniowanie pism i projektów uchwał.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Przewodniczący

Rady Gminy Jordanów

Daniel Mirek