Proponowany porządek  obrad:

 • Otwarcie Sesji.
 • Przyjęcie porządku obrad.
 • Przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Gminy Jordanów.
 • Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał Rady Gminy.
 • Interpelacje i zapytania radnych.
 • Wystąpienia mieszkańców i zaproszonych gości.
 •  Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 19 lutego 2021r. o opinię w sprawie przeprowadzenia Referendum Ludowego.
 •  Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Naprawie.
 •  Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Jordanów na 2021 rok.
 • Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jordanów na  lata 2021 – 2030.
 •  Uchwała w sprawie przekazania środków na Fundusz Wsparcia Policji.
 • Uchwała w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów pobierających naukę na terenie Gminy Jordanów.
 • Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Jordanów dla uzdolnionych uczniów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów pobierających naukę na terenie Gminy Jordanów.
 • Uchwała w sprawie:  ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jordanów - polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w ramach ograniczenia niskiej emisji.
 • Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Jordanów na lata 2021-2024 realizowanych przez Spółkę Komunalną Skawa Jordanów Sp. z o.o.
 • Wnioski i oświadczenia radnych.
 • Zakończenie. 

SESJA  odbędzie się w dniu 27 kwietnia br. /tj: wtorek/

w sali obrad Urzędu Gminy w Jordanowie o godz. 8.30


  Uwaga   
W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców, radnych i pracowników samorządowych, w związku z trwającą epidemią koronawirusa, Sesja Rady Gminy Jordanów odbędzie się bez udziału  publiczności. Prosimy mieszkańców Gminy Jordanów o pozostanie w domach i korzystanie z udziału w Sesji poprzez jej transmisję na żywo w Internecie.


Przewodniczący 

Rady Gminy Jordanów

Daniel Mirek