Artur Kudzia, wójt Gminy Jordanów, wydał zarządzenie i ogłosił wyniki konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie kultury sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.


Zadania zgłaszane do konkursu, będą realizowane w szczególności poprzez wspieranie i upowszechnianie lokalnych inicjatyw kulturalnych oraz realizowanie zadań o charakterze edukacyjnych i artystycznym.


Głównym celem tych zadań ma być rozwijanie kultury ludowej w szczególności lokalnej i regionalnej która ma się przyczynić do aktywizacji Kół Gospodyń Wiejskich działających na terenie Gminy Jordanów.


W załączniku dostępny jest szczegółowy wykaz organizacji które otrzymały dotację.