Gmina Jordanów uzyskała dofinansowanie w łącznej wysokości 160 000 zł dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łętowni oraz Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Wysokiej. Ze swej strony Gmina Jordanów uzupełni te środki kwotą 40 000 zł. Każda ze stołówek otrzyma po 100 000 zł. 


W ubiegłym roku podobne dofinansowanie otrzymały stołówki w Szkole Podstawowej im Karola Szymanowskiego w Osielcu, Szkoła Podstawowa im Jana Kochanowskiego w Toporzysku oraz Zespół Szkolno - Przedszkolny w Naprawie.


Dofinansowanie pochodzi z drugiej edycji rządowego programu Posiłek w szkole i w domu - moduł 3. Program skierowany jest do organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe z przeznaczeniem na zakup usług i wyposażenia celem zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.