Promesa została przekazana na ręce wójta gminy Jordanów - Artura Kudzi z rąk członka zarządu województwa małopolskiego - panią Martę Malec-Lech, a także Danuty Kawy - radnej sejmiku województwa małopolskiego.


Środki pochodzące z Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej zostaną przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego do nauki zdalnej dla uczniów z naszych szkół.

Spotkanie odbyło się w obecności starosty, wicestarosty i włodarzy powiatu suskiego.