Od 28 maja do 30 czerwca 2021 r. pszczelarze mogą składać w biurach powiatowych
ARiMR wnioski o przyznanie pomocy. Można to zrobić osobiście, z wykorzystaniem
wrzutni, za pośrednictwem platformy ePUAP lub przesłać przesyłką rejestrowaną
nadaną w placówce Poczty Polskiej.

O pomoc mogą ubiegać się pszczelarze zarejestrowani w ewidencji producentów i wpisani do
specjalnego rejestru. Wysokość wsparcia wynosi 20 zł do każdej rodziny pszczelej, której
udało się przezimować. Tegoroczny limit pomocy wynosi 35,5 mln zł.

Wsparcie ma charakter pomocy de minimis. Wnioski o taką pomoc będzie można składać co

roku.