W roku 2021 Urząd Stanu Cywilnego w Gminie Jordanów uzyskał pełnoletność. Samodzielne USC powołane zostało w 2003 roku i działa do dnia dzisiejszego. Z tej okazji przybliżamy działalność USC na przestrzeni 18 lat.


Urząd Stanu Cywilnego jak sama jego nazwa wskazuje zajmuje się szeroko pojętą rejestracją stanu cywilnego. Na czele Urzędu Stanu Cywilnego stoi Wójt (Burmistrz, Prezydent), który z mocy prawa pełni funkcję Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.


Wiodącym zadaniem Urzędu Stanu Cywilnego jest bieżąca rejestracja zdarzeń (urodzeń, małżeństw i zgonów) mających miejsce na terenie gminy oraz nanoszenie wszelkich zmian jakie w już sporządzonych aktach stanu cywilnego zaszły, a tych może być naprawdę sporo. Poczynając od zmian imion czy nazwisk, poprzez orzeczenia sądowe mające wpływ na treść czy status aktów, a na międzynarodowej wymianie dokumentów mających wpływ na stan cywilny kończąc.


Spektrum zadań jest jak widać bardzo szerokie, a z roku na rok zadań tych przybywa. Ciągle zmieniające się prawo, które nadaje Kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego coraz to liczniejsze uprawnienia oraz związana z tym odpowiedzialność sprawia, że realizacja ustawowych zadań bywa często sporym wyzwaniem dającym przy tym mnóstwo satysfakcji. Warto zwrócić uwagę, że od strony formalnej wszystko zaczyna i kończy się w USC poczynając od rejestracji urodzenia, a na rejestracji zgonu kończąc. Można więc powiedzieć, że Urząd Stanu Cywilnego tworzy "historię" każdego człowieka.       


Otwarcie granic połączone z łatwiejszymi podróżami sprawia, że coraz więcej w USC spotyka się konieczność rejestracji zdarzeń mających miejsce poza granicami Polski. Różnorodność dokumentów, ich wzorów, a także norm prawnych obowiązujących w poszczególnych państwach stawia przed urzędnikami sporo wyzwań i wymaga sprawnego poruszania się w gąszczu zawiłości prawnych.Rokrocznie liczba mieszkańców naszej gminy rośnie. Tylko raz zdarzyło się, że nieco nas ubyło. Na szczęście tylko o 17 osób, jednak szybko straty te nadrobiliśmy i obecnie na koniec roku 2020 przekroczyliśmy liczbę 11 tysięcy mieszkańców. Szczegółowo obraz demografii przedstawia poniższy wykres.


Tendencja wzrostu liczby ludności naszej gminy ciągle się utrzymuje i w połowie maja osiągnęła pułap 11 142 mieszkańców. Wszystko to za sprawą faktu większej ilości urodzeń od liczby zgonów i choć tych ostatnich jest w ostatnim czasie nieco więcej to wciąż mamy dodatni przyrost demograficzny.Rozdrabniając nieco tę smutniejszą część statystyki dotyczącej zgonów należy zwrócić uwagę na zdarzenia, które miały miejsce na terenie gminy jak i te, które miały miejsce poza obszarem, ale dotyczyły mieszkańców stale zameldowanych. Zdarzenia te układają się mniej więcej równo, choć tendencja jest raczej w stronę zdarzeń mających miejsca poza terenem gminy, a więc zgonów w szpitalach i zakładach leczniczych.Urząd Stanu Cywilnego kojarzony jest przede wszystkim ze ślubami. Na przestrzeni 18 lat działalności na terenie USC Jordanów zarejestrowano łącznie 1251 małżeństwa. Od 10 lat liczba zawieranych małżeństwa zaczęła nieznacznie spadać. Jest to jednak trend ogólnokrajowy.Na sam koniec statystycznego podsumowania "pełnoletności" Urzędu Stanu Cywilnego w Jordanowie kilka ciekawostek.


Porody domowe ostatnimi czasy stają się dosyć modne. Do niedawna omijały one Gminę Jordanów, ale początkiem roku i na naszym terenie przyszedł niemowlak.


W Gminie nie brakuje nam bliźniaków. Od 2003 roku jest ich aż 28 par, za to w tym roku na świat zawitały pierwsze w naszej Gminie trojaczki.  Skoro już jesteśmy przy urodzeniach to warto wspomnieć, że do łask wracają tradycyjne imiona. W 2020 roku wśród dziewczynek królowała Alicja, Maja i i Julia, a pośród chłopców palmę pierwszeństwa dzierży Szymon, tuż za nim znalazł Jan, Jakub oraz Wojciech. Co ciekawe przez te 18 lat tylko raz nadano imię Józef.