Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.. Działanie dotyczy między innymi rozbudowy peronu numer 1 w Osielcu.


Pełna treść obwieszczenia w załączniku poniżej.