Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: Rozbiórka istniejących obiektów inżynieryjnych i budowa nowych na linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka. 


Pełna treść obwieszczenia w załączniku poniżej.