Do 31 sierpnia 2021 roku można zgłaszać kandydatów do czwartej edycji międzynarodowej Nagrody im. Jana Pawła II Veritatis Splendor.


Nagroda Veritatis Splendor przyznawana jest przez Województwo Małopolskie osobom fizycznym lub prawnym, które swoją działalnością przyczyniają się do budowania płaszczyzn porozumienia dla różnych społeczeństw, dla otwartości na treści różnych kultur, na dialog międzyreligijny, na zwalczanie stereotypów, uprzedzeń i wrogości, a także wyróżniają się w służbie drugiemu człowiekowi. 


Stanowi nie tylko upamiętnienie wybitnego Małopolanina - Jana Pawła II, którego niepodważalne zasługi w dziedzinie dialogu między kulturami zostały powszechnie docenione, ale także uznanie wyjątkowości historii i tradycji regionu, jakim jest Małopolska oraz podkreślenia jej tożsamości na arenie międzynarodowej. Nagroda została ustanowiona również dla upamiętnienia Światowych Dni Młodzieży, które odbywały się w Krakowie w 2016 r.


Laureat lub Laureaci Nagrody wybierani będą corocznie przez Kapitułę Nagrody Veritatis Splendor, a pula Nagród w danej edycji wynosi 390 tys. zł.


Zgłoszenia należy składać na Dzienniku Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego lub za pośrednictwem poczty. 


Niezbędne dokumenty dostępne są na stronach: Veritatis Splendor oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.


źródło: malopolska.pl

fot: malopolska.pl