30 sierpnia br., w gabinecie Wójta Gminy Jordanów odbyło się wręczenie powierzenia stanowisk dyrektorskich.

Z rąk Wójta Gminy Artura Kudzi powierzenia otrzymali:
Pani Iwona Nowak na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Karola Szymanowskiego w
Osielcu,
Pan Stanisław Madoń na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Wysokiej,
Pani Alicja Kowalcze na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Łętowni.

Gratulujemy objęcia stanowisk oraz życzymy satysfakcji z pracy zawodowej i powodzenia w zarządzaniu placówkami.