Artyści, naukowcy i sportowcy docenieni. Wójt Gminy Jordanów Artur Kudzia i Przewodniczący Rady Gminy Jordanów Daniel Mirek uhonorowali najzdolniejszą młodzież z regionu.

Stypendia otrzymali:

za osiągnięcia naukowe: Martyna Pawlik, Karol Ciurej i Wojciech
Kołodziej

za osiągnięcia sportowe: Anna Zagajska

za osiągnięcia artystyczne: Bartłomiej Jochymek

Wyróżnionym uczniom serdecznie gratulujemy i dziękujemy za promowanie regionu poza obszarem Gminy Jordanów. Liczymy, że w nadchodzącym roku szkolnym osiągnięcia zostaną powtórzone, a może nawet poprawione. 

Stypendia wręczono w ramach Lokalnego Programu Gminy Jordanów w przedmiocie Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.