Bilans Kariery to nic innego jak współpraca doradcy zawodowego z WUP i Twoja w zakresie analizy i rozwoju własnych umiejętności, predyspozycji oraz preferencji. To szansa na rozwój, a może i awans w Twojej karierze zawodowej. Dzięki takiej synergii określisz własne cele związane z rozwojem edukacyjnym czy zawodowym.


Pomoc doradcy Wojewódzkiego Urzędu Pracy pomoże Ci w uporządkowaniu własnych umiejętności oraz kompetencji uzyskanych na przestrzeni lat. Zostaną omówione Twoje cechy oraz doświadczenie życiowe, nie tylko zawodowe. To wszystko pozwoli usystematyzować zbiór wiedzy, stworzyć portfolio zawodowe oraz wskazać szanse i przyszłe perspektywy. Dodatkowo, doradca jest w stanie w odpowiedzi na otrzymane informacje o kliencie, wskazać branże i dziedziny gospodarki, gdzie Twoje umiejętności mogą być przydatne.


A może chciałbyś się doszkolić i rozwinąć swoje możliwości? Na dalszym etapie będziesz mógł skorzystać z bonów szkoleniowych! Dlatego jeśli chcesz zrobić wielki krok w kierunku swojej kariery zawodowej, skontaktuj się z doradcą zawodowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.
Wszystkie informacje znajdziecie Państwo na stronie: www.kierunek.pociagdokariery.pl


#StawiamNaRozwoj #KierunekDoKariery #EGM2021