Pierwsze dni nauki za uczniami, kolejne przed Wami. Nowy rok szkolny to zawsze nowe wyzwania. Ale to także czas kolejnych nadzieji, radości i sukcesów.


W imieniu wszystkich mieszkańców Gminy Jordanów, z wójtem Arturem Kudzią na czele - składamy uczniom wszystkich szczebli edukacyjnych serdeczne gratulacje, z powodu inauguracji roku szkolnego 2021/2022.


Mamy nadzieję, że będzie to okres wyłącznie nauki w klasycznej formie, z rówieśnikami, koleżankami i kolegami sąsiadującymi w szkolnych ławkach. Z przerwami pełnymi rozmów i wymiany poglądów. Z powrotami do domów w grupie najbliższych przyjaciół.


Niech najbliższy rok szkolny będzie dla Was, drodzy uczniowie, czasem realizacji celów i pogłębiania pasji. 


Powodzenia!