Na początku września nastąpiło podpisanie umowy z wykonawcą zadania „Przebudowa wraz z
rozbudową budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Osielcu”.

W ramach inwestycji zostanie wykonana przebudowa wraz z rozbudową budynku GOK w Osielcu połączona z rozbudową instalacji wewnętrznych oraz zewnętrznych, wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych oraz teletechnicznych. 

Budynek zostanie poddany termomodernizacji wraz z wymianą stolarki okiennej oraz remontem dachu. Dodatkowo obiekt zostanie wyposażony w windę. 

Koszt całego zadania to ponad 2,8 mln złotych. Planowany termin zakończenia wypada na dzień 30.06.2022 roku.

Inwestycja jest dofinansowania w ramach Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych w wysokości 2 226 443 złotych.