Początek nowego roku to doskonała okazja do przyjrzenia się statystykom za ubiegły rok.
W 2021 roku, w gminie Jordanów, na świat przyszło łącznie 125 dzieci , w tym 73 chłopców
i 52 dziewczynki.


U płci pięknej królowało imię Lena, Emilia i Julia, a wśród chłopaków bezapelacyjnie - drugi rok
z rzędu - rządzi Szymon, zostawiając daleko za sobą Mikołaja, Jana i Fabiana.
Dzieci rodziły się także poza granicami naszego kraju i takich zdarzeń Urząd Stanu Cywilnego
w Jordanowie zarejestrował 16, a pochodziły one z Austrii, Niemiec, Francji, Anglii, a nawet dalekiej Australii.


W naszej gminie sakramentalne "tak" powiedziało sobie 45 par, 7 par wstąpiło w związek małżeński składając stosowne oświadczenia przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego. Dwa zdarzenia nastąpiły poza granicami Polski i zostały wpisane do polskich ksiąg w tutejszym USC.


W zeszłym roku zmarło 135 mieszkańców naszej gminy, w tym 64 kobiety i 71 mężczyzn.
53 zdarzenia nastąpiły na terenie naszej gminy i zostały zarejestrowane w tutejszym USC, jedno
ze zdarzeń miało miejsce poza granicami naszego kraju i zostało umiejscowione w naszym Urzędzie Stanu Cywilnego.


Obecnie gmina Jordanów  liczy 11 164 mieszkańców, w tym 5 587 kobiet i 5 577 mężczyzn.
Choć w minionym roku mieliśmy więcej zgonów niż urodzeń, to jednak naturalny ruch migracyjny ludności pozwolił utrzymać niewielką tendencję wzrostową


W rozbiciu na poszczególne sołectwa statystyka prezentuje się następująco:

- Łętownia2 937 mieszkańców, w tym 1 470 kobiet i 1 467 mężczyzn

- Naprawa2 082 mieszkańców, w tym 1 052 kobiet i 1 030 mężczyzn

- Osielec3 063 mieszkańców, w tym 1 527 kobiet i 1 536 mężczyzn

- Toporzysko2 204 mieszkańców, w tym 1 088 kobiet i 1 116 mężczyzn

- Wysoka878 mieszkańców, w tym 450 kobiet i 428 mężczyzn.


Tak w wielkim skrócie przedstawia się statystyczne podsumowania minionego roku.