Gmina Jordanów – w ramach działań proekologicznych - dokonała wymiany kotłów gazowych w szkole podstawowej w Łętowni. Wykonano tym samym kompleksową kotłownię gazową wraz z automatyką i uruchomieniem.


Zdemontowano stare kotły i zamontowano kotły gazowe firmy DeDitrich C240-200 wraz z kompleksowym sterowaniem i systemem Gazex wraz z detektorami oraz syrenami. W ramach prac zamontowany został system powietrzno – spalinowy, neutralizator kondensatu z kotłów, czujnik niskiego stanu wody, wymieniony został bufor wraz z zaworami i filtrami gazowymi, a także zamontowany separator powietrza oraz filtroodmulnik magnetyczny. Do obsługi nowej kotłowni przeszkolono pracowników.


Wartość zamówienia wyniosła 135 000 zł brutto, a zadanie w całości sfinansowała Gmina Jordanów z własnych środków. Nowe kotły zasilają „starą” szkołę oraz nową część szkolno – przedszkolną.