W związku z atakiem Rosji na Ukrainę tysiące obywateli tego państwa straciło dach nad głową lub w obawie o własne życie zdecydowało się na ucieczkę z kraju ogarniętego wojną.  W związku z powyższym Wójt Gminy Jordanów zwraca się do podmiotów prowadzących obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania leżące ne terenie gminy  o możliwości zakwaterowania i przyjęcia uchodźców wojennych. Zainteresowane podmioty prosimy o przesłanie informacji zwrotnej na adres mailowy urzad@gmina-jordanow.pl .


Dodatkowo osoby prywatne chcące brać udział w pomocy wsparcia uchodźców wojennych z Ukrainy (przygotowania i dystrybucji posiłków, wsparcia w tłumaczeniu, zapewnienia pracy) proszone są o kontakt z Urzędem Gminy w Jordanowie pod adresem mailowym urzad@gmina-jordanow.pl