W dniu 23 kwietnia br. odbyło się zebranie sprawozdawczo - wyborcze KGW "Jarzębinki" z Naprawy, na którym gospodynie podsumowały działalność koła w 2021 r. i dokonały wyboru nowych władz. 

Sprawozdanie z działalności koła przedstawiła przewodnicząca pani Władysława Rawska, sprawozdanie finansowe - pani Beata Firek, a sprawozdanie komisji rewizyjnej - pani Maria Kania.


Za swoją działalność zarząd uzyskał jednogłośne absolutorium. Nic więc dziwnego, że podczas wyborów nie doszło do zmian w zarządzie i nadal przewodniczącą KGW pozostaje pani Władysława Rawska. Jej zastępczynią została pani Małgorzata Wicher, skarbnikiem  pani Beata Firek,  sekretarzem pani Joanna Halek i członkiem zarządu - pani Jolanta Buksa. 


Przewodniczącą komisji rewizyjnej została pani Barbara Płanica, a członkiem komisji rewizyjnej pani Maria Kania.

W zebraniu KGW uczestniczyli zaproszeni goście, a wśród nich: wójt gminy Jordanów Artur Kudzia, przewodniczący Rady Gminy Daniel Mirek, pracownica ARiMR Justyna Sobinek, a także sołtys wsi Barbara Płanica i Andrzej Burtan.

Zaproszeni goście w swoich przemówieniach dziękowali gospodyniom za ich działalność na rzecz rozwoju kultury ludowej, a zwłaszcza za pielęgnowanie tradycji i obyczajów naszego regionu. Poczęstunek przygotowany przez panie z KGW zakończył tegoroczne zebranie.


Więcej zdjęć: tutaj