W załączniku przekazujemy Informację do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym.


Dotyczy rozbudowy istniejących mostów kolejowych na linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka.