Dzięki staraniom władz gminnych, mieszkańcy osiedla Wronkowa w Osielcu doczekali się remontu drogi, na której została położona nowa nawierzchnia asfaltowa.