Dzięki staraniom władz gminy Jordanów, gminne drogi w Toporzysku zyskały nowe nawierzchnie.
I tak nowym asfaltem możemy pojechać przez osiedla: Figurowa, Janeczkowa, Rączkowa, Białoniowa, Pająkowa, Bąkałowa, Habinowa, Gałowa, Kowalczykowa, Pisulowa, Tomczykowa, Kaszubowa, ale także tzw. "drogą dzielną".