W załączniku Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego zawiadamiające strony o  wydaniu decyzji o ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym.


Dotyczy rozbiórki istniejących obiektów inżynieryjnych i budowa nowych na linii kolejowej nr 98 Sucha Chabówka.  Szczegóły w Obwieszczeniu.


Prosimy o zapoznanie się z treścią Obwieszczenia