W załączniku Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego zawiadamiające strony o  wydaniu decyzji o ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym.

Dotyczy rozbudowy istniejących mostów kolejowych na linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka.


Prosimy o zapoznanie się z treścią Obwieszczenia