W dniu 6 czerwca br., w Skansenie - Muzeum Kultury Ludowej w Sidzinie, starosta, burmistrzowie i wójtowie otrzymali z rąk wojewody i parlamentarzystów symboliczne czeki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.


Wójt Gminy Jordanów Artur Kudzia otrzymał promesę dla gminy Jordanów na kwotę 9 623 800 zł. 


Kwota ta zostanie przeznaczona na „Modernizację dróg na terenie gminy Jordanów w miejscowości Osielec, Łętownia i Naprawa” oraz na „Rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osielec, obejmującej część osiedli: Karbowa, Baranowa, Zarębowa, Bańdurowa, Kowalowa, Rusinowa”.