Nowe wyposażenie zyskała świetlica w nowopowstałym Centrum Kultury Regionalnej "Kliszczak" w Osielcu, która niejednokrotnie pełni miejsce spotkań z mieszkańcami, zebrań Rady Sołeckiej.


Gmina Jordanów pozyskała dofinansowanie w kwocie 30 000,00 zł, które wraz z wkładem własnym pozwoliło na zakup monitora interaktywnego, 4 szt. laptopów, szafy oraz biurek.


Nowe wyposażenie z pewnością poprawi warunki uczestniczenia w wydarzeniach organizowanych w Centrum Kultury Regionalnej "Kliszczak" w Osielcu.


Zadanie współfinansowane ze środków finansowych Województwa Małopolskiego w ramach konkursu pn. ,,Małopolskie świetlice wiejskie 2022”.