Początek roku to doskonała okazja do przyjrzenia się statystykom minionego roku.

Na koniec 2022 roku nasza gmina liczyła 11 121 mieszkańców, w tym 5 583 kobiet i 5 538 mężczyzn.
W minionym roku urodziło się 100 dzieci, w tym 52 chłopców i 48 dziewczynek. Łączna liczba nowonarodzonych dzieci jest o 25 mniejsza niż w roku 2021, kiedy to na świat przyszło 125 dzieci.

Kolejny rok z rzędu królują tradycyjne imiona. Pośród chłopaków zdecydowanie prowadzi Antoni, których jest aż ośmiu, drugim miejscem podzielić musiał się Szymon, Wiktor, Kacper, a także Milan i Grzegorz. Imiona takie dla swoich pociech rodzice wybierali dwukrotnie. 

Wśród płci pięknej nie ma zdecydowanej królowej i stawka jest wyrównana. Trzykrotnie rodzice zdecydowali się nadać dziewczynkom imię Iga, dwukrotnie występuje Emilia, Zuzanna, Anastazja, Zofia czy Oliwia.
W porównaniu do roku poprzedniego zdecydowanie więcej wpisanych zostało urodzeń, które miały miejsce poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, bo aż 32.

Sakramentalne "tak" w naszej gminie powiedziały sobie 42 pary, 9 par wstąpiło w związek małżeński składając stosowne oświadczenia przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego. Pięć zdarzeń nastąpiło poza granicami Polski i zostały wpisane do polskich ksiąg w tutejszym USC.

W minionym roku zmarło 126 mieszkańców naszej gminy, w tym 57 kobiet i 69 mężczyzn. 57 z tych zdarzeń zostało zarejestrowane w tutejszym USC, co oznacza, że zgony te nastąpiły na terenie naszej gminy. Urząd Stanu Cywilnego w Jordanowie dokonał dwóch wpisów zagranicznych aktów zgonu do polskich ksiąg.

Pierwszy raz od 2003 roku mamy spadek liczby ludności zamieszkującej naszą gminę.W rozbiciu na poszczególne wioski statystyka prezentuje się następująco:
- Łętownia – 2 939, w tym 1 470 kobiet i 1 469 mężczyzn
- Naprawa – 2 078, w tym 1 055 kobiet i 1 023 mężczyzn
- Osielec – 3 027, w tym 1 513 kobiet i 1 514 mężczyzn
- Toporzysko – 2 208, w tym 1 097 kobiet i 1 111 mężczyzn
- Wysoka – 869, w tym 448 kobiet i 421 mężczyzn.


Tekst: A.Grabski