Wójt Gminy Jordanów uprzejmie informuje, że ciągle istnieje możliwość zakupu preferencyjnego węgla dla gospodarstw domowych. Dotyczy to również osób które skorzystały z tej możliwość w 2022r. 

Warunkiem jest posiadanie aktualnego zaświadczenia wydanego po 1 stycznia 2023r., przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jordanowie.