SERWIS PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W WYSOKIEJ


Wójt Gminy Jordanów informuje, że w dniach od 11 do 15 lipca 2022 r.  zostanie przeprowadzony serwis przydomowych oczyszczalni ścieków w Wysokiej, przez pracowników wykonawcy robót  (serwisant nr tel. 693 023 623).


Prosimy w tych dniach o obecność w domu właścicieli budynków.