Komunikat w sprawie ograniczeń w zużyciu wody 


W związku z utrzymującą się suszą i brakami wody na ujęciach, Gmina Jordanów i Spółka Komunalna Skawa Jordanów sp. z o.o., informuje, że wodę z wodociągów gminnych należy wykorzystywać wyłącznie do celów bytowych. 


Zabrania się wykorzystywania wody do podlewania ogrodów, napełniania basenów i innych celów nie związanych z podstawowymi potrzebami.


Nieprzestrzeganie zakazu może spowodować przerwy w dostawach wody.