Gmina Jordanów otrzymała wsparcie finansowe na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”.


Przyznane przez Ministra środki finansowe przeznaczone zostały na dofinansowanie wycieczek organizowanych przez szkoły.


Wycieczki szkolne mają pomóc w poznawaniu naszego dziedzictwa narodowego, kulturowego oraz naukowego przez dotarcie do ciekawych miejsc, postaci, zabytków.


Gmina Jordanów otrzymała dofinansowanie w wysokości 48.768 zł. 

Całkowity koszt zadania wyniósł 66.083 zł, w tym wkład własny w wysokości 17.315 zł pochodził z wpłat rodziców uczniów.


Dzięki pozyskanym środkom udało się zorganizować 8 wycieczek, w których uczestniczyło łącznie 316 uczniów z czterech szkół prowadzonych przez Gminę Jordanów.


Były to wycieczki jednodniowe do Krakowa, Bochni i Zubrzycy Górnej oraz trzydniowa wycieczka do Warszawy.


Przedsięwzięcie pn. „Poznaj Polskę” dało uczniom niepowtarzalną okazję na poznawanie Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.