Wójt Gminy Jordanów informuje , że wnioski na nowy rok szkolny 2022/2023 dotyczące stypendiów szkolnych należy składać w Urzędzie Gminy w Jordanowie,

(pokój nr 05 - OŚWIATA). do 15 września br.


Formularze wniosków można pobrać:

w Urzędzie Gminy w Jordanowie, (pokój nr 05)
ze strony internetowej www.gmina-jordanow.pl(zakładka: Dla mieszkańca -  Oświata – Stypendia socjalne – Do pobrania – Wniosek o stypendium szkolne).