Szanowni Mieszkańcy!


Zachęcamy do skorzystania z dotacji na szkolenia językowe, informatyczne, kursy prawa jazdy (prawie wszystkich kategorii) oraz szkolenia zawodowe (m.in. kursy operatora koparek, wózków widłowych, kursy kosmetyczne, księgowe, administracyjne trenerskie i wiele innych) realizowane w ramach projektów Kierunek Kariera i Kierunek Kariera Zawodowa. Aktualnie z dotacji mogą korzystać wyłącznie osoby w wieku 50+.

Zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu  27 lipca br. w godzinach od 9.00 do 16. w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Jordanów. Będzie można uzyskać informacje na temat możliwości otrzymania dotacji na szkolenia oraz skorzystać  z pomocy pracownika Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie przy wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.


Aby skorzystać z dotacji:

  • Musisz mieć ukończone 50 lat (nie ma górnej granicy wieku) i pracować.
  • Musisz też być związany z Małopolską (przez miejsce zamieszkania, pracy lub nauki).

Kim jest osoba pracująca? Jeżeli:

  • jesteś zatrudniony na umowę o pracę, umowę-zlecenie, umowę o dzieło, na podstawie powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub
  • prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudniasz pracowników lub
  • jesteś rolnikiem,

to jesteś osobą pracującą.