Uprzejmie informuję, że w dniu  02 sierpnia br. /.tj: wtorek/ o godz. 14.00  

w sali obrad Urzędu Gminy w Jordanowie, ul. Mickiewicza 3 , 34 -240 Jordanów

odbędzie się posiedzenie


wspólne Komisji Rady Gminy Jordanów

Tematyka posiedzenia:  


1. Opiniowanie zmian w budżecie Gminy Jordanów na 2022 rok oraz zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jordanów na lata 2022 – 2030.

2. Opiniowanie projektów uchwał dotyczących repatriantów.

3. Sprawy bieżące.


 Przewodniczący        

Rady Gminy Jordanów    

Daniel Mirek